Category Archives: Urban hydrology

Het beste drinkwater, ook nog in 2050

“Drinkwater raakt op: rivieren straks te vuil om nog te zuiveren” kopte de Telegraaf op de voorpagina op woensdag 3 oktober naar aanleiding van het RIVM/Deltares rapport over de effecten van klimaatverandering op de waterkwaliteit bij innamepunten voor drinkwater. Vier Delftse onderzoekers (TU Delft en UNESCO-IHE) menen dat het zo’n vaart niet zal lopen. Het rapport houdt volgens hen te weinig rekening met de héle watercyclus en met de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van drinkwater- en afvalwaterzuivering. Wij hebben in Nederland het beste kraanwater ter wereld, ook nog in 2050.

Continue reading

Advertisement